POZVÁNKA NA SCHŮZI KPZŠ

Vážení členové Rady KPZŠ,
rádi bychom Vás pozvali na schůzi Rady KPZŠ  19.4.2018 v 16 30 ve třídě 6.B ZŠ Písnická
Program schůze:
Přehled hospodaření KPZŠ a účetní závěrka
Mimořádné výdaje na základě požadavků školy
Odsouhlasení výše příspěvků na příští školní rok
Žádosti o granty KPZŠ 
Žákovská akademie
Diskuse
Děkujeme za vaši účast
Za Výbor KPZŠ Zuzana Bernasová

Podklady pro zprávu o hospodaření ke dni 31.3.2018 podrobněji pdf.

Podklady pro zprávu o hospodaření ke dni 31.3.2018 pdf.

Zápis z Rady 15.11.2017

Zápis z Rady KPZŠ 15.11.2017. docx

Sběr 2017 informace o vybraných částkách a prosba o pomoc

Paní učitelka Krejčíková, která pod hlavičkou KPZŠ pořádá několikrát do roka sběr papíru a výtěžek je poukazován na účet KPZŠ, nás požádala o pomoc Číst dále ›

Příspěvky členů KPZŠ

K dnešnímu dni bylo na příspěvcích vybráno 58.000,-Kč
Všem děkujeme. Kdo ještě příspěvek neposlal a chtěl by, má stále možnost
na účet KPZŠ číslo: 3755083389/0800

Přehled hospodaření za rok 2016/2017 – oprava

Příloha obsahuje opravený přehled hospodaření. Paní hospodářka přehléda jednu přijatou platbu za sběr papíru a do přehledu jí neuvedla.  Jedná se o částku 13.816,- Na bankovním účtu částka uvedená je. Vše je tedy v pořádku. Za chybu v přehledu se omlouváme.
přehled hospodaření 2016-2017 19.4.2017.xlsx

Přehled hospodaření za školní rok 2016/2017

Přehled hospodaření 2016/17 pdf.

Schůze KPZŠ 11/2017

Schůze KPZŠ se bude konat opět hodinu před třídními schůzkami 15.11.2017, v 16:30 ve třídě 6.B  2. patro. Program bude zaslán třídním důvěrníkům.

Členský příspěvek pro rok 2017/2018

Klub přátel při ZŠ Písnická
vás tímto žádá o úhradu členského příspěvku na školní rok 2017/2018
Příspěvek KPZŠ ve výši 250,-Kč uhraďte pouze za nejstarší dítě:
a) V hotovosti třídnímu důvěrníkovi na rodičovských schůzkách 15.11.2017– tento způsob preferujeme
b) Na účet KPZŠ číslo 3755083389/0800 (jako variabilní symbol prosím uveďte číslo žáka a do zprávy pro příjemce příjmení žáka a třídu)

Zaplacením příspěvku se stáváte členem KPZŠ.
Pokud budete chtít přispět vyšší částkou, bude Vám na tuto částku vyhotovena darovací smlouva.
Děkujeme.
Výbor KPZŠ: Předseda – Zuzana Bernasová, Místopředseda – Radka Mašková, Hospodářka– Martina Amchová

Finanční požadavky na školní rok 2017/2018

Finanční požadavky z fondu KPZŠ na školní rok 2017/2018. Podrobný seznam : Požadavky KPZŠ 2017-2018.docx  

Datová schránka

Dne 31.10.2017 byla KPZŠ zpřístupněna datová schránka.
ID datové schránky: h6btr26  

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!