Zápis z jednání Rady Klubu přátel školy při ZŠ Písnická

Zápis schůze KPZŠ duben 2018

Pozvánka na schůzi Rady KPZŠ

Vážení členové Rady KPZŠ,
rádi bychom vás pozvali na schůzi Rady KPZŠ 14.11. 2018  v 16 30 v nově zrekonstruované knihovně na ZŠ Písnická (přízemí úplně vzadu pavilon F)
Neoficiální setkání proběhne již od 16 hodin, abychom stačili vaše případné připomínky a témata do diskuse projednat. V případě zájmu se dostavte již v 16 hodin.
V příloze naleznete Požadavky školy na rozpočet KPZŠ, které budou na radě diskutovány a budete vyzváni k jejich odsouhlasení.
Program schůze:
Ukázka nové knihovny na níž se KPZŠ podílelo, účast paní ředitelky školy
Přehled hospodaření KPZŠ
Požadavky školy na rozpočet KPZŠ
Instrukce k výběru příspěvků KPZŠ ve třídách
Diskuse ohledně dalších aktivit KPZŠ
Děkujeme za vaši účast
Za Výbor KPZŠ Zuzana Bernasová, Radka Mašková, Světlana Pavlačíková

Úhrada členského příspěvku na školní rok 2018/2019

Klub přátel při ZŠ Písnická

vás tímto žádá o úhradu členského příspěvku na školní rok 2018/2019

Příspěvek  KPZŠ ve výši 300,-Kč za nejstarší dítě:

a) V hotovosti třídnímu důvěrníkovi na rodičovských schůzkách 14.11.2018– tento způsob preferujeme

b) Na účet KPZŠ číslo 3755083389/0800 (jako variabilní symbol prosím uveďte číslo žáka a do zprávy pro příjemce příjmení žáka a třídu)

Zaplacením příspěvku se stáváte členem KPZŠ.

Pokud budete chtít přispět vyšší částkou, bude Vám na tuto částku vyhotovena darovací smlouva.

Děkujeme.

Výbor KPZŠ:

Předseda – Zuzana Bernasová, Místopředseda – Radka Mašková, Hospodářka– Světlana Pavlačíková

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Srdečně  Vás zveme na slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 ZŠ Písnická. Školní akademie proběhne dne 27.6.2018 od 17 hodin na hřišti ZŠ Písnická 760/11, Praha 4 Kamýk. Na pódiu vystoupí žáci naší školy, rozloučíme se s deváťáky a dětmi odcházejícími na víceletá gymnázia. Do programu je zařazena tombola, kde se budou losovat zajímavé ceny od našich sponzorů. Celý její výtěžek bude použit na vybavení učebny hudební výchovy v ZŠ Písnická.

Tombolu sponzorují: http://kpzs.prokoho.cz/tombola-podminky/

Podmínky uplatnění poukázek najdete ZDE

 

Žádost o spolupráci s připravovanou tombolou.

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás oslovit jménem KPZŠ ve věci spolupráce s připravovanou tombolou. Jak již bylo zmíněno na třídních schůzkách, Číst dále ›

Zápis zschůze KPZŠ

Zápis ze schůze KPZŠ ze dne 19.4.2018 zápis .docx

Pozvánka na setkání rodičů s učiteli ZŠ Písnická

Setkání rodičů s učiteli ZŠ Písnická proběhne 9. 5. 2018 od 18:00 ve školní jídelně ZŠ Písnická. Účast přislíbily paní učitelka Tichá a paní učitelka Součková.
Na schůzce probereme co trápí rodiče, žáky a učitele a co by šlo zlepšit.
Těším se na setkání s Vámi
Richard Šerý
předseda školské rady ZŠ Písnická
tel. 720 762 668

Účetní závěrka

Do dokumentů vloženy účetní závěrky.

POZVÁNKA NA SCHŮZI KPZŠ

Vážení členové Rady KPZŠ,
rádi bychom Vás pozvali na schůzi Rady KPZŠ  19.4.2018 v 16 30 ve třídě 6.B ZŠ Písnická
Program schůze:
Přehled hospodaření KPZŠ a účetní závěrka
Mimořádné výdaje na základě požadavků školy
Odsouhlasení výše příspěvků na příští školní rok
Žádosti o granty KPZŠ 
Žákovská akademie
Diskuse
Děkujeme za vaši účast
Za Výbor KPZŠ Zuzana Bernasová

Podklady pro zprávu o hospodaření ke dni 31.3.2018 podrobněji pdf.

Podklady pro zprávu o hospodaření ke dni 31.3.2018 pdf.

Zápis z Rady 15.11.2017

Zápis z Rady KPZŠ 15.11.2017. docx

Chcete vždy včas vědět co se děje? Můžeme vám novinky zasílat e-mailem, stačí se zaregistrovat!